לוגו החברה לטיפול במי השרון בעמ

 

 

 

 

 

עקרונות החיוב באגרת הביוב:

  1. החל מ  01.01.2014. יהיה חיוב אגרת הביוב ביסוס על קריאות מונים ולא על חיוב אחיד לבית אב כאשר התעריף יהיה כפי שקבוע ,בתקנות 3.75 ₪ לקוב.
  2. החל מ 01.07.2014 יחויב על פי הכמות הממוצעת של צריכה בחודשי החורף שקדם, 4 חודשים  ( 12/13,1-3/14 ) זאת עפ"י התעריף הגבוה בתקנות – 5 ₪ לקוב .
  3. בחודשים 12/2014 ,1-3/2015 תחושב הכמות עפ"י צריכה בפועל בהפחתה של 10% עפ"י התעריף הגבוה בתקנות לחודש 12.14 (5 ₪ לקוב ) ו 1-3.2015 עפ"י התעריף הגבוה בתקנות 6.03 ₪.
  4. החל מ 01.04.2015 יחויב עפ"י ממוצע חורף (2014-2015) במקום הצריכה בפועל, עפ"י התעריף הגבוה בתקנות  6.03 ₪.
  5. החל מ 2016 יהיה החיוב באגרת הביוב עפ"י העקרונות של שנת 2015 בתעריף שיהיה רלוונטי לשנה זו.

 

הבסיס החוקי

תקופה ראשונה

  • לחיוב בגין התקופה 01.01.2014 עד ל 31.6.2014 רלוונטית תקנה 7135 מיום 1.7.2012        ( ע"מ  1421 שורה 25).
  • התעריף המוצמד עפ"י תקנה זו ליום 01.01.2014 3.76 ₪ לקוב, המועצה חייבה עפ"י 3.75 ₪ לקוב.
דוגמה לחישוב חיוב אגרת ביוב 1-6/2014:
תקופה צריכה  
ינו-14 13  
פבר-14 15  
מרץ-14 20  
אפר-14 25  
מאי-14 30  
יונ-14 35  
סה"כ צריכה - 138
 

פירוט החישוב לדוגמה : 138 קו"ב *3.75 ₪  = 517.5 ₪ חיוב אגרת ביוב לתקופה 1-6/14.

 

תקופה שניה

לחיוב בגין התקופה 01.07.2014-31.12.2014 רלוונטית תקנה 7389 מיום 30.06.2014

התעריף עפ"י תקנה זו כדלקמן :
  עפ"י צריכה בפועל כולל מי גינה עפ"י צריכה ממוצעת 4 חודשי החורף 1-3, 12
לכל הנכסים 3.75 5.00
התעריף לכל קוב    
 
דוגמה לחישוב אגרת ביוב 7-12/2014:
תקופה צריכה מספר ימים
דצמ' 2013 11 31
ינו-14 13  31
פבר-14 15  28
מרץ 14   20 31
סה"כ צריכה 59  סה"כ 121 ימים
     
 

פירוט חישוב לדוגמה: 59 קו"ב/121 ימים  = 0.4876 (ממוצע יומי לתקופת החורף)

0.4876*184 ימים ( יולי עד דצמבר) * 5 ₪ = 448.59 ₪ חיוב אגרת ביוב עבור תקופה 7-12/14.

 

  תקופה שלישית

לחיוב בגין התקופה 01.01.2015-31.12.2015 רלוונטית תקנה 7468 תוספת שלישית (סעיף  8(ב'),11 ו 19 א' ,שורה 25), תחולה 01.01.2015 .

תקנה 7468 תוספת שלישית
    עפ"י צריכה בפועל כולל מי גינה בשקלול ע"פ צריכה חורף ממוצע 4 חודשים (1-3 ,12) 
לכל הנכסים תפעול 1.48 2.11
מכון שפכים 2.30 3.29
שונות 0.44 0.63
  סה"כ 4.22 6.03