מניפיי מושבים לב השרון
שם הישוב מס' minipay עיר
בני דרור, מ.א. לב השרון 4002280 מ.א לב השרון
גאולים, מ.א. לב השרון 4002230 מ.א לב השרון
חרות, מ.א. לב השרון 4002290 מ.א לב השרון
ינוב, מ.א. לב השרון 4002240 מ.א לב השרון
כפר הס, מ.א. לב השרון 4002310 מ.א לב השרון
כפר יעבץ, מ.א. לב השרון 4002340 מ.א לב השרון
משמרת, מ.א. לב השרון 4002300 מ.א לב השרון
נוג"ה, מ.א. לב השרון 4002210 מ.א לב השרון
ניצני עוז, מ.א. לב השרון 4002260 מ.א לב השרון
עזריאל, מ.א. לב השרון 4002350 מ.א לב השרון
עין ורד, מ.א. לב השרון 4002320 מ.א לב השרון
עין שריד, מ.א לב השרון 4002330 מ.א לב השרון
פורת, מ.א. לב השרון 4002360 מ.א לב השרון
צור משה, מ.א. לב השרון 4002220 מ.א לב השרון
שער אפרים, מ.א. לב השרון 4002270 מ.א לב השרון
תנובות, מ.א. לב השרון 4002250 מ.א לב השרון