מתקני משחק * שדה חובה
האם הגן תקין? * שדה חובה
האם קיים כבל חשמל? * שדה חובה
המשטח הבולם תקין ונקי?: * שדה חובה
יש מדבקות גיל המשתמש? * שדה חובה
הגישה למתקנים פנויה? * שדה חובה
קיים חופש בין היסודות לקרקע? * שדה חובה
המתקנים נוטים על צידם? * שדה חובה
יסודות בולטים? * שדה חובה
שחיקת צבע או חלודה? * שדה חובה
חדויות במתקנים? * שדה חובה
המתקנים רופפים? * שדה חובה
חסרים חלקים? * שדה חובה
קיימים סדקים או שברים? * שדה חובה
כלל אמצעי החיבור קיימים ומחוזקים? * שדה חובה
השרשראות, כלים או צמיגים תקינים? * שדה חובה
הקפיצים תקינים? * שדה חובה
האם קיים מחסום? * שדה חובה
 
Browser not supported