מסמך זה נועד לתת מידע אינפורמטיבי בלבד אודות מוקדי תיירות פרטיים בתחום המועצה האזורית לב השרון (להלן: "מוקדי התיירות").
מובהר ומודגש, כי הפרטים המפורסמים באתר המועצה הינם באחריות הבלעדית של מוקדי התיירות וכי אין בעצם פרסומם כדי להוות התחייבות של המועצה להתאמת הפעילות ו/או השירות במוקדי התיירות למידע המפורסם באתר. בנוסף, אין לראות בפרסום משום ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת ביחס טיב ו/או איכות הפעילות או השירות במוקדי התיירות