לבירורים בנושא דו"חות בהליכי גביה יש לפנות לטל' 077-9033240, או לפקס מס' 077-9033241

הסבת דו"חות :

יש לשלוח בקשה להסבה תכתובת הדוא"ל [email protected]  

 1. כותרת הדוא"ל תהיה בנויה באופן הבא - בקשת הסבה לדוח XXXXXXX מיום DD/MM/YYYY תאריך קובע DD/MM/YYYY

 2. יש להעביר בקשה אחת בלבד להסבה בכל דוא"ל. במידה ותוגש יותר מבקשה אחת להסבה במייל, הבקשות לא יטופלו.

 3. יש לצרף את המסמכים הבאים :
  א. תצהיר חתום ע"י עו"ד / קצין בטיחות
  ב. פרטים אישיים וכתובת המוסב.
  ג. חוזה שכירות
  ד. צילום רישיון רכב