מלגת המועצה לשנת הלימודים תשפ"ב


תאריך אחרון להגשת מועמדות 15.11.2021

המלגה מיועדת ל:

  • סטודנטים לתואר ראשון/ שני/ מכינה/לימודי תעודה
  • תושב לב השרון בתעודת הזהות (במקרים חריגים ניתן להעלות פניה מנומקת)
  • מי שלומד בתכנית של שנת לימודים אקדמית אחת לפחות ומי שתוכנית לימודיו לא תפחת מ 18 -שעות שבועיות.
  • נדרש אישור לימודים רשמי ממוסד הלימודים

מספר המלגות מוגבל

לפני מילוי הבקשה יש לקרוא את התנאים לקבלת המלגה, בקשה שלא תמולא כראוי או לא יצורפו האישורים הנדרשים- לא תטופל!

לפניות:

ליאור אביעלי lior.avieli@gmail.com

קישור לטופס אינטרנטי להגשת מועמדות >>

נפתחנ ההרשמה למלגת המועצה