שם תפקיד
יהודה נתנאל יו"ר הוועדה
שרון עזרן מ.מ. גזבר המועצה
אורית בר מנהלת מחלקת רווחה
עו"ד אורי רפאל יועמ"ש
יהודית אשכנזי מנהלת מחלקת גבייה
יהודה גטה נציג ציבור

 

 

תאריכי ועדות
תאריך
30/4/2015
08/7/2015
20/10/2015