חברי הועדה
מרב מגן מוסטקי- יו"ר
גת יודפת
אורית בר
איריס ריטוב
גלית ברגר
נציגות פורום נשים