מאבק בנגע הסמים והאלכוהול
רעם שאול- יו"ר
סלובודיאנסקי יצחק
רותם עמוס
לירון זרח גלאם
עו"ס נדב כץ
קרן אדרי,
אליעזר לנדסמן
ציפי נחשון גאולים
רונית רופא הדרי