חברי הוועדה
יצחק יצחק-יו"ר
רוני שרפי
גת יודפת
ארנון מינס
נחמיה חסיד
אורית בר
רותם עמוס
מרב מגן מוסטקי
ליאור אביעלי