פנינה אמויאל משה
מנכ"לית ודוברת המועצה
סיון שריפי כרז
עוזרת מנכ"לית