פנינה אמויאל משה
מנכ"לית ודוברת המועצה
יעל הניג קטרי
עוזרת מנכ"לית