קצינות ביקור סדיר (קב"ס)

 

חדווה שולץ
קצינת ביקור סדיר
נופר זמיר
קצינת ביקור סדיר
גפנית ניניו
קצינת ביקור סדיר

 

קבלת קהל: בתאום טלפוני.

 

הקב"סיות אחראיות לדאוג ליישומו של חוק לימוד חובה מגן ועד סיום כתה י"ב.

תפקידן לוודא נוכחות סדירה בבתי הספר,  לאתר תלמידים נושרים או בסכנת נשירה ולפעול למניעת נשירתם ממערכת החינוך.

קצינות  הביקור הסדיר פועלות להטמיע, ברמת הקהילה ובתי הספר את המסר: כל תלמיד יכול!

ניתן לפנות לקצינות הביקור הסדיר באמצעות היועצות בבתי הספר או ישירות.


תלמידים הנמצאים בתקופת  מחלה ממושכת זכאים לנוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך. מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל בנושא.

יש להיכנס לקישור המצורף -  "חוזר מנכ"ל למתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך"