חברי ועדת חינוך – מועצה אזורית לב השרון

עמיר ריטוב
ראש המועצה
יצחק יצחק
סגן ראש המועצה
אוהד ליברובסקי
רונית רופא הדרי
מנהלת המחלקה
רוני פלומין
יו"ר הוועדה
גלית ברגר
חברת וועדה
לביא זמיר
חבר וועדה
איתי אנגלברג
לילך פינקשלטיין
חלי גרנטשטיין
נועה קזמיר
מידענית
 

 יו"ר ועדי הורים – מועצה אזורית לב השרון תשפ"ג

שם ביה"ס

שם ועד ההורים

טלפון

כתובת דוא"ל

בי"ס שכטרמן

איתי אנגלברג 

050-3009509

[email protected]

בי"ס אור השרון

ברק דוד

050-6982888

[email protected]

בי"ס לב הפרדס

לילך פינקלשטיין

 

 

ורד שיינר

052-7024042

 

 

052-3552767

 

[email protected]

 

 

[email protected]

 

בי"ס הדר השרון

 

ליברובסקי אוהד

052-8985194

[email protected]

בי"ס בכר רוסו

דנה מצר

חלי גרנטשטיין

052-6636740

052-6912433

[email protected]

[email protected]

בי"ס בין ההדרים

עופר נקש

נועה קזמיר

054-4488563

054-4273429

 

[email protected]

[email protected]

קריית חינוך דרור

אמיר גליק

052-6053413

[email protected]

 

בי"ס שירת הלב

רחל סמאט

054-4872450

[email protected]

 

 
 
 

 

 לחוזר מנכ"ל  משרד החינוך להורים וועדי הורים" לחץ כאן