חברי ועדת חינוך – מועצה אזורית לב השרון

שם נציג מליאת המועצה

 

טלפון

כתובת דוא"ל

עמיר ריטוב

ראש המועצה

ויו"ר ועדת חינוך

050-2255225

Amir.ritov@lev-hasharon.com

יצחק יצחק

סגן ראש המועצה

050-5544454

izik@lev-hasharon.com

רונית רופא הדרי

מנהלת המחלקה לחינוך

053-7286020

rhinuch@lev-hasharon.com

גלית ברגר

נציגת מליאה

050-4621483

galitberger21@gmail.com

רונן חיון

נציג מליאה

052-4442528

ronen@rbs-telecom.com

רוני פלומין - פורמן

נציגת מליאה

052-8660386

roni@talkingmedia.co.il

לביא זמיר

נציג מליאה

050-7701157

lavitamir@gmail.com

עדי הדר

נציג בי"ס שכטרמן

052-5794460

adi@adihadar.com

ברק דוד

נציג בי"ס אור השרון

050-6982888

barakd42@gmail.com

לילך פינקשלטיין

ורד שנייר

נציגות בי"ס לב הפרדס

052-7024042

052-3552767

lilach.finkelstein@gmail.com

veredKadmon@gmail.com

אוהד ליברובסקי

נציג בי"ס הדר השרון

052-8985194

Ohad@librowski-yo.co.il

טל מדר

נציגת בי"ס בכר רוסו

050-6313262

Talmadar82@gmail.com

הגר ארובס

עופר הקש

נציגי בי"ס בין ההדרים

054-5425112

054-4488563

hagar.mazor@gmail.com

OFERNAK@gmail.com

אמיר גליק

נציג קריית חינוך דרור

052-6053413

amirroz84@gmail.com

יעל יוספברג

נציג בי"ס שירת הלב

054-6717024

yaelj@zahav.net.il

 

 יו"ר ועדי הורים – מועצה אזורית לב השרון תשפ"ב

שם ביה"ס

שם ועד ההורים

טלפון

כתובת דוא"ל

בי"ס שכטרמן

עדי הדר

52-579-44600

adi@adihadar.com

בי"ס אור השרון

ברק דוד

050-6982888

barakd42@gmail.com

בי"ס לב הפרדס

לילך פינקלשטיין

ורד שיינר

052-7024042

052-3552767

lilachf@almog.biz

veredKadmon@gmail.com

בי"ס הדר השרון

ליברובסקי אוהד

052-8985194

Ohad@librowski-yo.co.il

בי"ס בכר רוסו

טל מדר

050-6313262

Talmadar82@gmail.com

בי"ס בין ההדרים

הגר ארובס

עופר הקש

054-5425112

054-4488563

hagar.mazor@gmail.com

OFERNAK@gmail.com

קריית חינוך דרור

אמיר גליק

052-6053413

amirroz84@gmail.com

בי"ס שירת הלב

יעל יוספברג

0546717024

yaelj@zahav.net.il

 
 

 

 לחוזר מנכ"ל  משרד החינוך להורים וועדי הורים" לחץ כאן