פקיד יערות רשותי

אודות

פקיד היערות הרשותי, הינו גוף שבסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/העתקת עצים.

בעבר התפקיד מולא על ידי פקידי יערות קק"ל. עם אישורו של החוק החדש בשנת 2008 -- תיקון 89 לחוק התכנון והבניה-- נקבע על ידי משרד החקלאות שתפקיד פקיד היערות יינתן גם למספר רשויות בארץ וביניהן מ.א. לב השרון.

הימצאות פקיד יערות במועצה מאפשר מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי העיר.

לגבי בקשות כריתת/העתקת עצים לא במסגרת היתר בניה או יזם/קבלן אשר מעוניין להגיש תכניות להיתר בניה ונדרש ממנו אישור פקיד היערות הרשותי, נא למשרדי מועצה אזורית לב השרון, פקיד יערות רשותי.

לצפייה בנוהל משרד החקלאות לכריתה או העתקה יש ללחוץ כאן.

 

יצירת קשר

מר ציון דוד מנהל היחידה לאיכות הסביבה ופקיד יערות רשותי

מיילzion@lev-hasharon.com

טלפון במשרד 09-7960251

טלפון נייד 053-7740839

 

"הגשת ערר תוגש למשרד החקלאות למר ברקאי ארז – פקיד יערות ארצי באמצעות:
פקס: 03-9485264, דוא''ל: erezba@moag.gov.il ,Trees@moag.gov.il ולשלוח עותק לציון דוד".

להורדת טבלת רשיונות כריתה/העתקה לחץ כאן

רשימת טלפונים ובעלי תפקידים

שם

תפקיד

טלפון

מייל

קרול טלפוס

ר' תחום פיקוח ואכיפה

03-9485385

korolt@marg.gov.il

תמר עמית

מנהלת תחום הגנת אילנות,

פקיד היערות

 

tamara@moag.gov.il

דר' ארז ברקאי

מנהל אגף יערות ופקיד

היערות הארצי

03-9485816

erezba@moag.gov.il

פנינה אמויאל משה

מנכלי"ת

09-79620253

info@lev-hasharon.com

ציון דוד

מנהל יח' איכות הסביבה

09-7960251

053-7740839

trees@moag.gov.il

אילן בר

מהנדס המועצה

והועדה לתכנון ובניה לב השרון

073-2521595

ilanb@lev-hasaron.com

מיטל דרורי

ס. מהנדס הועדה

09-7960391

mital@LEV-HASHARON.COM

סמדר דוד

מידענית הועדה לתכנון ובניה

לב השרון

073-2521592

smadar@lev-hasharon.com

 

קבצים להורדה

  1. מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים
  2. חשיבות העצים
  3. טופס כריתה
  4. טופס עירעור להחלטת כריתה
  5. מחשבון לחישוב ערכו של עץ
  6. רשימת מומחים לסקר עצים
  7. טופס בקשה לרשיון כריתה/העתקה
  8. עדכון תעריפי אגרות לשנת 2019