פקיד יערות רשותי

אודות

פקיד היערות הרשותי, הינו גוף שבסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/העתקת עצים.

בעבר התפקיד מולא על ידי פקידי יערות קק"ל. עם אישורו של החוק החדש בשנת 2008 -- תיקון 89 לחוק התכנון והבניה-- נקבע על ידי משרד החקלאות שתפקיד פקיד היערות יינתן גם למספר רשויות בארץ וביניהן מ.א. לב השרון.

הימצאות פקיד יערות במועצה מאפשר מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי העיר.

לגבי בקשות כריתת/העתקת עצים לא במסגרת היתר בניה או יזם/קבלן אשר מעוניין להגיש תכניות להיתר בניה ונדרש ממנו אישור פקיד היערות הרשותי, נא למשרדי מועצה אזורית לב השרון, פקיד יערות רשותי.

לצפייה בנוהל משרד החקלאות לכריתה או העתקה יש ללחוץ כאן.

 

יצירת קשר

מר ציון דוד מנהל היחידה לאיכות הסביבה ופקיד יערות רשותי

מייל[email protected]

טלפון במשרד 09-7960251

טלפון נייד 053-7740839

 

"הגשת ערר תוגש למשרד החקלאות למר ברקאי ארז – פקיד יערות ארצי באמצעות:
פקס: 03-9485264, דוא''ל: [email protected] ,[email protected] ולשלוח עותק לציון דוד".

להורדת טבלת רשיונות כריתה/העתקה לחץ כאן

לתשלום אגרת כריתה/העתקה לחץ כאן 

רשימת טלפונים ובעלי תפקידים

שם

תפקיד

טלפון

מייל

קרול טלפוס

ר' תחום פיקוח ואכיפה

03-9485385

[email protected]

תמר עמית

מנהלת תחום הגנת אילנות,

פקיד היערות

 

[email protected]

דר' ארז ברקאי

מנהל אגף יערות ופקיד

היערות הארצי

03-9485816

[email protected]

פנינה אמויאל משה

מנכלי"ת

09-79620253

[email protected]

ציון דוד

מנהל יח' איכות הסביבה

09-7960251

053-7740839

[email protected]

אילן בר

מהנדס המועצה

והועדה לתכנון ובניה לב השרון

073-2521595

[email protected]

מיטל דרורי

ס. מהנדס הועדה

09-7960391

[email protected]

סמדר דוד

מידענית הועדה לתכנון ובניה

לב השרון

073-2521592

[email protected]

 

קבצים להורדה

  1. מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים
  2. חשיבות העצים
  3. טופס כריתה
  4. טופס עירעור להחלטת כריתה
  5. מחשבון לחישוב ערכו של עץ
  6. רשימת מומחים לסקר עצים
  7. טופס בקשה לרשיון כריתה/העתקה
  8. עדכון תעריפי אגרות לשנת 2019