שאלות בנושא בחירות יש להפנות למנהלי הבחירות מטעם משרד הפנים:

רמי קויש מנהל הבחירות 
מייל: ramyft@012.net.il 
טלפון: 050-6209568

אופיר מלכה סגן מנהל הבחירות
מייל: ofirm555@gmail.com 
טלפון: 052-8270099

-תוצאות בחירות 2018 

-למעבר להודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור לחץ כאן

-למעבר למודעה בדבר  – סיווג ישוב לחץ כאן

-למעבר לחוברת הסברה למתעניינים בהגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים לחץ כאן

-למעבר להודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה לחץ כאן

-למעבר להודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי לחץ כאן

-למעבר למודעת קלפיות נגישות לחצו כאן

 

הודעות הבחירות

-למעבר להודעת בחירות לאזור בני דרור לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור גאולים לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור גנות הדר לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור חרות לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור ינוב לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור יעף לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור כפר הס לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור כפר יעבץ לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור משמרת לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור נורדיה לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור ניצני עוז לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור עזריאל לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור עין ורד לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור עין שריד לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור פורת לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור צור משה לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור שער אפרים לחצו כאן

-למעבר להודעת בחירות לאזור תנובות לחצו כאן

 

הודעות תוצאות הבחירות למועצה ולראשות המועצה

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור בני דרור לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור גאולים לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור גנות הדר לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור חרות לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור ינוב לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור יעף לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור כפר הס לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור כפר יעבץ לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור משמרת לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור נורדיה לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור ניצני עוז לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור עזריאל לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור עין ורד לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור עין שריד לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור פורת לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור צור משה לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור שער אפרים לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור תנובות לחצו כאן

 

הודעות תוצאות הבחירות לוועדים המקומיים

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור בני דרור לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור גאולים לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור גנות הדר לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור חרות לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור ינוב לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור יעף לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור כפר הס לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור כפר יעבץ לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור משמרת לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור נורדיה לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור ניצני עוז לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור עזריאל לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור עין ורד לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור עין שריד לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור פורת לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור צור משה לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור שער אפרים לחצו כאן

-למעבר לתוצאות הבחירות לאזור תנובות לחצו כאן