ילד ונוער

הגיל הרך

 1. הפעלת  צוות פרא רפואי במעונות היום (ריפוי בעיסוק, טיפול באומנות).

מטרת התכנית: איתור מוקדם של ילדים עם קשיים התפתחותיים ורגשיים ומתן מענה טיפולי והדרכתי לילדים ולהורים הזקוקים לכך. התוכנית בשיתוף ובלווי השרות הפסיכולוגי במועצה.

2. ועדה להפעלת חוק פעוטות בסיכון: קביעת זכאות להשמת פעוטות בסיכון במעונות יום, על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק.

ילדים

1.מרכז הורים-ילדים: מרכז אזורי, נותן מענה טיפולי, רגשי והדרכת הורים. מיועד לילדים בגילאי 5-12 ולהוריהם. ההפניה, דרך עו"ס המושב. הטיפול מתקיים במשרדי מחלקת הרווחה.

2. עו"ס לחוק הנוער טיפול והשגחה: הגנה על ילדים בסיכון, הבטחת שלומם ורווחתם הנפשית והפיסית.

3. ועדה לתכנון טיפול והערכה: בניית תוכנית טיפול והתערבות, המתאימה ככל שניתן לצרכי הילד ומשפחתו, על ידי צוות רב מקצועי ובשיתוף המשפחה.

4.שילוב ילדים בסיכון במועדוניות, שילוב ילדים ברכיבה טיפולית, בהתאם לקריטריונים מובנים.

נוער

טיפול פרטני, קבוצתי וקהילתי באמצעות עובדי הנוער במחלקה. מטרת הטיפול : שיפור איכות החיים והתפקוד של המתבגר בכל מעגלי חייו : המעגל האישי, המשפחתי, הקהילתי ובכלל זה המסגרות החינוכיות והחברתיות בהן לוקח חלק. העובדים פועלים בשיתוף פעולה רציף עם עובדי מחלקות החינוך, הנוער והחינוך המשלים במועצה וכן נמצאים בקשר ישיר עם מסגרות החינוך השונות.

במסגרת הפעילות מופעלים השירותים הבאים:

1.שיחות פרטניות עם בני הנוער ועל פי הצורך עם הוריהם.

2. עו"ס נוער המקשרת לבית הספר דרור ונותנת מענה פרטני וקבוצתי לנערים ונערות  בסוגיות הקשורות לגיל ההתבגרות, יחסים עם ההורים, קשיים במסגרת הלימוד ועוד....

3. מרכז הורים – מתבגרים: מרכז טיפולי שמטרתו למנוע ולצמצם מצבי סיכון של מתבגרים, להביא להשתלבות ותפקוד תקין במסגרות השונות ולשפר את מערך היחסים שבין המתבגר להוריו ובני משפחתו . לגילאי 12-18 והוריהם.

4."תוכנית הילה": מסגרת חינוכית ייחודית לבני נוער שנפלטו ממסגרות חינוכיות פורמאליות. ליווי טיפולי, תמיכתי והדרכת הורים לנוער המשולב בתוכנית.

5.תוכנית להב"ה" למען הנוער בלב השרון " : תוכנית בין משרדית לה שותפים המחלקה לשירותי רווחה וקהילה ומחלקת נוער וחינוך משלים במועצה. יעודה של התוכנית איתור בני נוער במצבי סיכון שונים, מניעת נשירה ממסגרות לימוד, מניעת מצבי הידרדרות וסיכון. כל אלה תוך התאמת מענים ייחודיים ובכללם: טיפול פרטני, שילוב בקבוצות, חיבור לגורמי חינוך ונוער בקהילה, תווך מול גורמי חוץ ושילוב מחדש במסגרות נורמטיביות של לימודים, תעסוקה, חברה וקהילה.

6.עו"ס להט"ב- מיועד מגיל 13 ומעלה, נוער ובגירים- במחלקה עו"ס ייעודית לתחום הלהט"ב אשר נותנת מענה לגילאי 13 ומעלה, נוער ובגירים.

השירות כולל:

  • מענה פרטני
  • תמיכה רגשית
  • הכוונה לשירותים רלוונטיים
  • מיצוי זכויות ועוד

המענה ניתן במסגרת מרחב בטוח ומקבל, ברגישות לסוגיות קהילת הלהט"ב

לפרטים:

אלמוג חושן
עו"ס ית"ד צעירות וצעירים בסיכון, עו"ס להט"ב

צעירות וצעירים

במחלקה צוות נוער וצעירים הנותן שירות לצעירים בטווח הגילאים שבין 18-25.

בצוות זה פועלת עו"ס יעודית, במסגרת התוכנית הלאומית יתד, המלווה בעיקר צעירות וצעירים במצבי סיכון.

תוכנית יתד מתמקדת בקידום צעירים בארבעה תחומים מרכזיים:

1. השכלה, תעסוקה ומיומנויות. 2. רווחה ובריאות רגשית. 3. קיום פיזי, בריאות ומוגנות.

4. השתייכות משפחתית וחברתית.

מטרת התוכנית הינה לסייע לצעירים אלו לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, להשתלב ולתרום לחברה ולקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית