העבודה הקהילתית מבוססת על שיתוף ומעורבות תושבים בקידום, יזום ופיתוח תוכניות ושירותים בקהילה. זאת במטרה לשפר רווחתם ואיכות חייהם של התושבים, למנף מעורבותם כפעילים וכמובילי שינוי, לקדם חברה רב תרבותית בה ניתן ייצוג לכל גווני החברה.

העבודה הקהילתית מלווה קהילות פונקציונאליות וגאוגרפיות ופועלת, בין היתר, במישורים הבאים:

  1. ישירות מול יחידים, קבוצות ואוכלוסיות.
  2. מתן תמיכה מקצועית ופיתוח שירותים ותוכניות במסגרת המועצה.
  3. פיתוח שותפויות עם מגזרים שונים.

פעילות היחידה לעבודה קהילתית כוללת בין היתר את הנושאים הבאים:

  • איתור צרכים, בשיתוף התושבים ופיתוח שירותים ופרויקטים חדשניים.
  • לווי פורום נשים, העוסק בפיתוח מנהיגות והעצמת נשים ובפעילות של נשים למען נשים בקהילה.
  • לווי פורום אזורי להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, המקדם עשייה מגוונת בתחומי הצכ"מ.
  • לווי ועדות קהילה ופיתוח מיזמי התנדבות בישובים, תוך הידוק הקשר עם מחלקות המועצה ובמרחב המועצתי.
  • הקמת ולווי מרכז מידע ומיצוי זכויות.
  • לווי ועדי מושבים בסוגיות קהילתיות .