העבודה הקהילתית מבוססת על שיתוף ומעורבות תושבים בקידום, יזום ופיתוח תוכניות ושירותים בקהילה. זאת במטרה לשפר רווחתם ואיכות חייהם של התושבים, למנף מעורבותם כפעילים וכמובילי שינוי, לקדם חברה רב תרבותית בה ניתן ייצוג לכל גווני החברה.

העבודה הקהילתית מלווה קהילות פונקציונאליות וגאוגרפיות ופועלת, בין היתר, במישורים הבאים:

  1. ישירות מול יחידים, קבוצות ואוכלוסיות.
  2. מתן תמיכה מקצועית ופיתוח שירותים ותוכניות במסגרת המועצה.
  3. פיתוח שותפויות עם מגזרים שונים.

פעילות היחידה בין היתר:

  • איתור צרכים, בשיתוף התושבים ופיתוח שירותים ופרויקטים חדשניים.
  • לווי קהילת נוע"ה - נשים ועסקים בלב השרון.
  • ליווי פורום הורים עצמאיים ופיתוח תוכניות מותאמות – לדוגמא תוכנית "לצידך" ליווי הליכי פרידה מזוגיות.
  • לווי ועדות קהילה ופיתוח מיזמי קהילה בישובים, תוך הידוק הקשר עם מחלקות המועצה ובמרחב המועצתי.
  • קידום תחום התעסוקה בקרב פוני המחלקה - שיתוף פעולה עם מרכז הזדמנות לתעסוקה (יריד תעסוקה קהילתי, פתיחת קבוצות מקומיות ועוד)
  • ריכוז חודש האישה בלב השרון – מיזם קהילתי כלל מועצתי המשלב בין כלל מחלקות המועצה וועדת שוויון מגדרי.
  • ריכוז קבוצת תהל"ה – קבוצה להורים שילדיהם יצאו מהארון.
לשאלות ופניות ניתן לפנות במייל המצורף : [email protected]