חברי הוועדה
עמיר ריטוב- יו"ר
סלובודיאנסקי יצחק
ברגר גלית
רונית רופא הדרי
צילה הדס
ירון בלנרו
אורית בר
שוטר קהילתי
לירון זרח גלאם