הצהרת בעל/ת עסק או חנות לפני הפעלתה

בהתאם לתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)(תיקון מס' 5), התש"ף – 2020 (להלן: "התקנות")

על בעל חנות או עסק המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות להגיש לעירייה לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה לפיה הוא עומד בדרישות המפורטות בתקנות וזאת טרם פתיחת העסק הבאים:

 1. ציוד מידע ותקשורת;
 2. ציוד אודיו ווידאו;
 3. מחשבים, ציוד היקפי, תוכנה וציוד תקשורת;
 4. טקסטיל לבית;
 5. כלים ממתכת, צבעים וזכוכית;
 6. שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה;
 7. רהיטים;
 8. מוצרי חשמל וגז ביתיים;
 9. כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית, למעט צעצועים ומשחקים;
 10. חפצי תרבות ופנאי;
 11. ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה;
 12. ציוד ספורט ואופניים;
 13. כלי נגינה;
 14. מוזיקה וסרטים על גבי מדיה;
 15. אבזרים רפואיים;
 16. מכבסה;
 17. מתפרה;
 18. סנדלרייה.

פרטי בעל העסק/ מחזיק בעסק

 1. אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה 5(ב)(2א)(א) / בתקנה 5(ב)(2א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020. לחצו כאן לקובץ התקנות
 2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
 3. ולראיה באתי על החתום

Browser not supported

 

הפיקוח יוודא קיום עמידת העסקים בתנאים האמורים.