ווטסאפ המועצה: 054-9099106
מייל המוקד: mokdan@LEV-HASHARON.COM

פרטי הפנייה

פרטי הפונה