לדוגמא: בניין המועצה, גזברות
יש לתאר את הפנייה\בקשה בצורה מפורטת וברורה.
ניתן לצרף תמונה