שרי שוחט
מנהלת יחידת רישוי עסקים פיקוח וחניה
קבלת קהל: יום ה' 09:00-11:00 (או בתיאום מראש)
09-7960270
החל מיום 1.4.23 אגרת רישוי עסקים תעמוד על 351 ₪.