חגית יהודה שרפי
רכזת המדור

אודות מדור מכרזים קולות קוראים וועדות רשות:

  1. חוזים - טיפול בחתימה, הסדרה וקשר עם יועצים משפטיים, קבלנים וספקים.
  2. מכרזים - אחריות לניהול מעקב, טיפול שוטף בכל הקשור למכרזי הרשות ובכלל זה ריכוז ועדת מכרזים.
  3. קולות קוראים – איתור ריכוז ומעקב אחר מילוי והגשת קולות קוראים.
  4. ועדות - וועדת ערר לארנונה – מזכירת הוועדה,
  5. וועדים מקומיים – ריכוז תקציבים וצווי מיסים ודוחות כספיים.