מנהלת מחלקת שכר: מלי במני

טלפונים: 09-7960210 

פקס: 09-7961219 

דואר אלקטרוני:  [email protected]

אודות מחלקת שכר

  1. הכנת תשלומי שכר לעובדים
  2. הוצאה לפועל של מדיניות שכר וזכויות העובדים ברשות2
  3. בעל  הסמכות ליישום הליכים בתחום השכר.