מלי במני
מנהלת מחלקת שכר

אודות מחלקת שכר

  1. הכנת תשלומי שכר לעובדים
  2. הוצאה לפועל של מדיניות שכר וזכויות העובדים ברשות2
  3. בעל  הסמכות ליישום הליכים בתחום השכר.