ביום חמישי 23.5.24 לא תתקיים קבלת קהל

היחידה לרישוי עסקים מופקדת על יישומו של חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 במועצה אזורית לב השרון, ואמונה על טיפול בבקשות לרישיון עסק.

על פי חוק, עסק טעון רישוי חייב ברישיון עסק כדי לפעול, וזאת על מנת לוודא קיומם של תנאים ודרישות בעסק שיבטיחו את השמירה על הציבור : איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות הנמצאים בעסק וסביבתו, מניעת סכנות בע"ח ומניעת זיהומים, שמירה על תנאי תברואה נאותים, קיום תכליות התכנון והבניה והדינים הנוגעים לכבאות.

כאן תוכלו למצוא את המידע הרלוונטי לפתיחת עסק חדש, חידוש רישיון או העברת בעלות העסק. היחידה לרישוי עסקים תלווה אתכם מאיסוף המידע המקדים ועד לקבלת הרישיון.

היחידה לרישוי עסקים שמה לה למטרה לפעול לקיום דיני רישוי עסקים, ולסייע לעסקים בהליך הוצאת הרישיון תוך מתן מענה יעיל, איכותי, זמין, מקצועי וממוקד לכל פונה.

עובדי היחידה עומדים לרשותכם לכל שאלה, בקשה או הבהרה.

המועצה האזורית לב השרון רואה במגוון העסקים הפועלים בתחומה מנוף כלכלי ומקור חשוב לצמיחה וחיזוק הכלכלה, ומגבשת קהילת עסקים שמטרתה הענקת תמיכה, הכשרות, ידע מקצועי, ידע מתוך ניסיון, ימי כינוס, אירועים ועוד. אם הנכם מעוניינים להצטרף לקהילה נא מלאו פרטיכם כטופס המקוון בקישור הבא>>