יחידת הפיקוח עוסקת במגוון תחומים לצורך שיפור איכות החיים של תושבי המועצה, שמירה על רמת איכות החיים בתחומים בסמכותה לפעול, סילוק ומניעת מפגעים ואכיפת חוקי המדינה וחוקי העזר החלים בשטחי המועצה.

פעילות יחידת הפיקוח מתקיימת באמצעות סיורים יזומים בישובים ושטחי המועצה, וסיורים על בסיס תלונות המתקבלות במערכת המוקד.

נושאי טיפול באחריות יחידת הפיקוח :

  • אכיפת כלבים המשוטטים ללא בעלים ברשות הרבים
  • טיפול בשפיכת פסולת בשטח ציבורי ו/או שפיכת פסולת בפחים שאינם מיועדים לכך
  • טיפול מניעתי ואכיפתי בעסקים המשליכים פסולת עסקית
  • הסרת מפגעים משטחים ציבוריים
  • אכיפת תקנות הקורונה על בסיס צו אלוף בהתאם לחוק.
  • אכיפת חניות המתבצעות בניגוד לחוק

אנא, פעלו לפי החוק והימנעו מדו"חות מיותרים ועוגמת נפש.

מועדי פינוי אשפה

אזורי התעשייה:

פארק תעשיות לב השרון – ימי ב', ה'

אזור תעשיה תנובות – ג',  ו'

ישובים:

יום א' : גנות הדר, נורדיה, חרות, משמרת, כפר יעבץ, יעף, כפר הס

יום ב' : צור משה, פורת, עין שריד, עין ורד, בני דרור

יום ג' : עזריאל, גאולים, שער אפרים, ניצני עוז, תנובות, ינוב

יום ד' : גנות הדר, נורדיה, חרות, משמרת, כפר יעבץ, יעף, כפר הס

יום ה' : צור משה, פורת, עין שריד, עין ורד, בני דרור

יום ו' : עזריאל, גאולים, שער אפרים, ניצני עוז, תנובות, ינוב

מועדי פינוי פחים טמוני קרקע:

בכל המועצה בימים ג', ו'

מועדי פינוי גזם:

יום א' : צור משה, ניצני עוז, בני דרור, ינוב

יום ב' : גאולים, עין שריד

יום ג' : נורדיה, גנות הדר

יום ד' : עין ורד, פורת, משמרת

יום ה' : כפר הס, תנובות, שער אפרים, חרות

יום ו' : כפר יעבץ, יעף, עזריאל

מועדי פינוי גושית:

בישובים – אחת לחודש, מועד מדויק בהחלטת הועד

באזורי התעשייה – ביום ו'

רשות החניה >