קבלת אישור תושב (תושבות)

אישור תושב הינו מסמך החתום על ידי מנכ"לית המועצה והמאשר בציון שם התושב ומספר הזהות שלו כי הוא תושב הישוב בו הוא מתגורר וכי הישוב הינו בתחום השיפוט של המועצה.

אישור תושב ניתן במידת הצורך לכל תושב הרשום במשרד הפנים כתושב באחד מיישובי המועצה. 

**מאחר והמועצה מקבלת עדכון מידי רבעון ממשרד הפנים, אם נרשמת במשרד הפנים בפרק הזמן שלפני קבלת העדכון, לא תופיע ברישומי משרד הפנים כתושב היישוב ולא נוכל להנפיק אישור תושב.

לא ניתן להוציא אישור תושב למי שאינו מופיע ברישומי משרד הפנים.

במידה ומדובר בתושב המתגורר בשכירות, ולא שינה את כתובת מגוריו במשרד הפנים,  עליו לגשת לועד המקומי ולקבל אישור שהוא אכן מתגורר ביישוב.

לאחר שבדיקת רישומי משרד הפנים הוכיחו כי התושב אכן רשום וגר בישוב -  עוזרת המנכ"לית תעביר לתושב במייל (סרוק) אישור תושב, החתום ע"י מנכ"לית המועצה.

ניתן גם לבוא ולקחת את האישור המקורי, יש לתאם ולוודא מראש כי האישור מוכן וממתין לאיסוף במשרד הקבלה, במוקד המועצה.

לבקשת אישור תושבות, יש להעביר צילום סרוק של תעודת הזהות וספח למייל: [email protected]  בדבר פרטים, ניתן לפנות בטלפון: 09-7960253