רבני המועצה עומדים לרשותכם בכל ענייני הדת- שלום בית, שיעורי תורה, מחשבות היהדות, שיעורים בתלמוד, הרצאות, הסברה, הווי דתי ותודעה יהודית

בעלי תפקידים:

פרטי יצירת קשר

הרב מאיר לדאני
ענייני נישואין

הרב מיכאל סויסה
ענייני כשרות

רבני היישובים:

פרטי יצירת קשר

הרב יוסף תעיזי
עזריאל

הרב יורם קאפח
כפר יעבץ

הרב יצחק מרדכי
פורת

הרב מיכאל סויסה
ניצני עוז

הרב אשר יפרח
עין שריד

הרב אהרון מרדכי
שער אפרים