כל המידע לפתיחת תיק נישואין:

מה כולל תהליך הרישום?

 1. רישום בטופס מקוון של המשרד לשירותי דת
 2. פגישה עם הרב הרושם הכוללים מסירת פרטי החתן והכלה הנדרשים בפתיחת תיק הנישואין.
 3. הצהרה בפני הרב הרושם על אמיתות הפרטים.
 4. עדות של 2 עדים על מצבם המשפחתי של כל אחד מהנרשמים לנישואין.
 5. קביעת מועד הנישואין.
 6. תאום הרב מסדר הקידושין.
 7. תאום מדריכת כלות
 8. תשלום אגרה

מהם המסמכים הנדרשים לצורך הרישום?

 1. צילומי תעודות זהות של 2 בני הזוג כולל ספח.
 2. תמונות פספורט של 2 בני הזוג.
 3. תעודות נישואין של ההורים, של כל אחד מבני הזוג
 4. במקרים מיוחדים תעודה המעידה על המקרה המיוחד.

מה גובה אגרות התשלום והיכן ניתן לשלם?

גובה האגרה עבור אגרת נישואין הינו 767 ש"ח.
תשלום בקישור המצורף >

גובה האגרה עבור אגרת נישואין לזכאים להנחה הינו 460 ש"ח.
תשלום בקישור המצורף >

יש להציג בפני הרב הרושם את הקבלה.

מי זכאי להנחה ומהו גובה ההנחה?

זכאים להנחה:

 1. חייל בשירות סדיר או שירות לאומי
 2. סטודנט או תלמיד ישיבה עד גיל 30
 3. עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה
 4. בעל נכות בהצגת תעודת נכות, עיוור או לקוי ראיה
 5. מקרה סעד המוכר בלשכה לשירותים חברתיים

על כל בעל זכות להנחה להציג תעודה או אישור המעידים על היותו זכאי. את התעודה/האישור יש להגיש בפגישה עם הרב הרושם.

מי הם העדים המורשים המורשים להעיד עבורנו בתיק הרישום?

לאחר הרישום לנישואין, יש להפנות אל רשם הנישואין שני עדים יהודים (גברים או נשים מעל גיל 18) שיעידו על רווקותם או על פניותם.

יש לבדוק התאמת העדים לעדות עם הרב הרושם (כדאי לפני קביעת המועד למתן העדות).

 • העדים אינם יכולים להיות קרובי משפחה של הזוג או קרובי משפחה בניהם.
 • העדים יכולים להיות אותם עדים לשני בני הזוג.
 • העדים יכולים להגיע ללא הזוג למשרדי הרבנות בינוב בתיאום עם הרב
 • על העדים להצטייד בתעודת זהות.
 • לעדות על הרווקות יש תוקף של חצי שנה בלבד.