פיקוח על בעלי חיים

 • מניעת הפצה של מחלות מדבקות בין בעלי-חיים לבין עצמם, ומבעלי-  חיים, לבני-אדם תחת הנחיה של השירותים הוטרינרים.
 • חיסונים תקופתיים למניעת מחלת הכלבת בכלבים (מומלץ גם בחתולים).     
 • ביצוע הסגר של בע"ח בכלל ושל כלבים שנשכו בפרט.
 • טיפול בכלבים משוטטים.
 • טיפול בתלונות ציבור בנושא מטרדים ומפגעים שנגרמים על ידי בע"ח.
 • טיפול במתן היתרי החזקה שנתיים להחזקת בע"ח, שאינם כלבים ו/או חתולים.
 • מניעת התעללות בבעלי-חיים ואכיפה בפועל של "חוק צער-בעלי-חיים".
 • מבצעי עיקור תקופתיים/שנתיים, בקרב ריכוזים גדולים של אוכלוסיות חתולי-רחוב/חתולי חצר.
 • פיקוח שוטף על חנויות למכירת בעלי-חיים (חיות מחמד וחיות אקזוטיות).
 • הסדרת פינוי הפגרים למתקן כלוי מסודר.

פיקוח על מזון מן החי

 • בדיקות תקופתיות שוטפות בשווקים: קמעונאות, סיטונאות ותעשייה.
 • השמדה של מזון מן החי שאינו ראוי למאכל אדם.
 • שיתופי פעולה עם רשויות האכיפה השונות: יחידות הפיצו"ח של משרד החקלאות, משטרת ישראל.     
 • טיפול בתלונות ציבור לנושאים הקשורים בבטיחות ובבריאות של מזון, החשוד כמקולקל/מזויף/מוברח/אסור לשיווק וכד.