אתר: http://www.geulim.co.il

מפת המושב: www.mapa.co.il

 

 

 

פרטים כללים

צורת הישוב: מושב - משתייך לתנועת המושבים

נוסד :  היישוב שוכן דרומית מזרחית לצומת השרון.
סביבת גאולים הקרובה לטול כרם – הייתה שדה קרב במלחמת השחרור בתש"ח – 1948, והמקום אף נכבש למשך יומיים. בקרבתה נעצר הצבא העירקי בנסותו להתקדם אל חוף הים בנתניה ולנתק את דרום הארץ מצפונה.

מקור השם: הגאולה שמצאו תושביו בעלותם ארצה.

מס' תושבים:  700

שטחו:  2,680 דונם. 

ענפי המשק העיקריים: פרדס, מטעים, לול ופרחים.

 

ועד מקומי 

יו"ר ועד: יריב יוסף

חברי ועד: מדר דרור, לוי גלית, דמרי-מלאכי עדנה , נחשון  אוהד

מזכיר: רונית שמחי

מייל: y.yosef@mashav-ind.co.il

טלפון: 09-8988293

פקס: 09-7967731

 

אגודה חקלאית

יו"ר הוועד: רוני שרפי

נייד: 050-5357639

דוא"לGeulim_vad@walla.com

טלפון: 09-8988293

פקס: 09-8985013