כלבת היא מחלה קטלנית אשר נפוצה בישראל עשויה להדביק בעלי חיים ממין היונקים ובכלל זה בכלבים, חתולים ובני אדם מקור ההדבקה הנפוץ בישראל הוא לרוב שועלים תנים וחיות בר, וכן כלבים  הנגועים בנגיף.
חיסון זה מחויב על פי חוק וניתן ע"י הרופא הווטרינר הרשותי וע"י וטרינריים פרטיים מורשי חיסון. תיקון לנושא חיסון כלבים כנגד מחלת הכלבת נכנס לתוקף ביום 1.4.24. להלן עיקרי השינויים: 

גור כלבים:

יש לחסן ולשבב (אם אין שבב) בחיסון ראשון כנגד מחלת הכלבת בגיל 2.5 – 3 חודשים.
יש לחסן את הגור בחיסון דחף חודש לאחר החיסון הראשון.
עם קבלת חיסון הדחף, יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.

כלב שגילו מעל 3 חודשים שלא חוסן מעולם:

יש לחסן בחיסון כנגד מחלת הכלבת באופן מידי.
חודש לאחר החיסון הראשון, יש לחסן את הכלב בחיסון דחף.
עם  קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.

כלב שחוסן פעם אחת בלבד כנגד מחלת הכלבת:

יש לחסנו בחיסון דחף כעבור חודש מהחיסון הראשון.
עם קבלת חיסון הדחף, יקבל הבעלים רישיון לכלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.

כלב שחוסן מעל פעמיים:

תוקף החיסון יהיה למשך שנתיים מיום החיסון האחרון.
שימו לב - בעלי הכלב יצטרכו לחדש את רישיון ההחזקה שלו עם פקיעתו מדי שנה.

 שימו לב

בשנה בה הכלב צריך להתחסן, ישלם בעליו עבור חיסון ורישיון. החיסון יהיה תקף למשך שנתיים, הרישיון למשך שנה,
בשנה שבה הכלב אינו צריך להתחסן, ישלם בעליו את אגרת הרישיון בלבד. הרישיון יהיה תקף לשנה, ובלבד שעמד בכל התנאים ופרטי הכלב והבעלים מעודכנים במערכת השירות הווטרינרי.

כלבים שחוסנו לפני 1.4.24 רק פעם אחת, צריכים להתחסן בחיסון דחף באופן מידי.

לנוסח תיקון המלא לחצו כאן>>