אימוץ כלב חדש

מזל טוב על הצטרפות חבר חדש למשפחה, במידה והכלב בן שלושה חודשים או יותר, החזקתו מותנית בקבלת רישיון מטעם הרשות המקומית.
לצורך קבלת הרישיון, עליכם להגיע לרופא וטרינר לצורך החדרת שבב אלקטרוני אשר ירשם על שמכם, וכן לצורך קבלת חיסון נגד מחלת הכלבת.

העברת בעלות

כשאר אדם מוסר את כלבו לבעלות אדם אחר, עליו לדווח על כך למרכז הארצי לרישום כלבים.
אחזקתו של כלב וכל חובת בעלותו לפי דרישות החוק, מוסבות על הבעלים החדש.
טופס העברת בעלות – שיפתח הטופס הזה https://www.alfe-menashe.muni.il/uploads/n/1486329565.2781.pdf
את הטופס החתום יש למען אל :

  • בעלי הכלב הקודמים
  • בעלי הכלב החדש
  • וטרינר רשותי באזור מגורי הבעלים הקודם
  • וטרינר רשותי באזור מגורי הבעלים החדש

נשיכת כלב

בחודש נובמבר שנת 2020, אשירה הכנסת תיקון לפקודת הכלבת, אשר מתייחס לתנאים ואופן ביצוע תצפית ביתית / במרפאה כאלטרנטיבה להסגר בכלביה לכלבים ו/או חתולים שנשכו / שרטו אדם.
תקופת ההסגר לתצפית כלב נקבעה למשך 10 ימים מיום הנשיכה / שריטה, ולא מיום הסגרת בעל החיים.

האלטרנטיבה של תצפית ביתית יכולה להישקל ע"י הרופא הווטרינרי הרשותי רק בהתקיים התנאים הבאים:

  • הבעלים או המחזיק בכלב התייצב בשירות הווטרינרי עם בעל החיים בתוך 24 שעות מהרגע שנודע לו על הנשיכה / שריטה
  • הכלב הוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה
  • הכלב לא שוטט (נמצא ברשות הרבים כשאינו קשור ליד המוחזקת ע"י אדם) יותר מפעמיים במהלך השנתיים האחרונות
  • הכלב לא שהה באזור שהוכרז נגוע בכלבת בשלושת החודשים טרם הנשיכה ו/או בא במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת במשך 45 ימים טרם הנשיכה.

יש להגיע עם הכלב לבדיקה ראשונית ולאחר מכן לשתי בדיקות נוספות (אחת במהלך התצפית ועוד אחת בסיומה) לשלילת סימנים המחשידים למחלת הכלבת.
בעליו של הכלב הוא המחזיק בו בתצפית ביתית יגיש בקשה ויחתום על תצהיר הכולל את ההתחייבויות המפורטות במסמך.יש לשלם אגרה בסך 365 ₪ עבור ליווי ופיקוח ווטרינרי של הליך ההחזקה בתצפית בית.
אגרה זו תשולם בעת הגשת הבקשה.
לבקשה לתצפית בית לאחר נשיכה לחצו כאן>>

היעלמות כלב

אם כלבכם נעלם, יש ליצור עמנו קשר בטלפון 09-7960200 על מנת שנבדוק האם נאסף על ידינו, וכן כדי שנוודא שפרטיכם מעודכנים נכונה במרכז השבבים הארצי.
פרטים מעודכנים יאפשרו לכל מי שיאתר את כלבכם ליצור עמכם קשר לאחר שיביא אותו לרופא וטרינר אשר יסרוק את השבב

שוטטות כלבים

על פי חוק, כלב חייב להיות קשור ברצועה לאדם שמסוגל לשלוט בו כשהוא ברשות הרבים.
כלבים שימצאו משוטטים ברחבי המועצה יועברו לכלביה רשותית ויוחזרו לבעליהם לאחר תשלום האגרות הקבועות בחוק בעבור ימי ההסגר והובלת הכלב.
כמו כן, כלבים שימצאו משוטטים, יוגשו קנסות כנגד בעליהם.

פטירת כלב

במקרה של פטירת כלב, יש להודיע על כך לרשות המקומית.   על מנת להסיר

אכיפה

הפיקוח העירוני אוכף עבירות בנושא כלבת ופיקוח על בעלי חיים כפי שנקבעו בחוקים, תקנות ופקודות ארציות בנושא בעלי חיים