מושב גנות הדר

 

אתר: 

מפת המושב: www.mapa.co.il

 

 

 

פרטים כללים

צורת הישוב: יישוב קהילתי – משתייך לאיחוד החקלאי.

נוסד :  בשנת תשי"ד – 1954.

מקור השם: מטעי ההדר הנטועים סביב.

המתיישבים הראשונים: יוצאי ארצות הברית 

מס' תושבים: כ-230 משפחות גרות כעת בגנות הדר.הישוב אמור להכיל כ-250 משפחות.

שטחו:   900 דונם. 

עיסוק התושבים: עבודות חוץ.

 

ועד מקומי 

יו"ר ועד: דודו מצליח

גזבר ועד: בנבסט מיכאל

יו"ר ועדת תשתיות וחזות הישוב: ציפורי דרור

תרבות: דהרי דנה

נאמנת נוער: חן טלי

רב"ש הישוב: רעם שאול

חברי ועדת הביקורת: שדה רחל, רואימי הילה ודיאמנט דניאל

מזכירה: רות ביסמוט.

דוא"לganothadar@gmail.com

טלפון: 09-8621144

פקס: 09-7967731

שעות קבלת קהל: בימים א, ב, ד - בין השעות 09.00-13.00
                               ובימים ג, ה  - בין השעות 16.00-20.00