נורדיה

 

אתר:  www.nordiya.com

מפת המושב: www.mapa.co.il

 

 

 

פרטים כללים

צורת הישוב:  מושב.

נוסד :  ל' בתשרי תש"ט – 1 בנובמבר 1948. הישוב שוכן דרומית מערבית לצומת השרון.

מקור השם: ע"ש מקס נורדאו, סופר ומנהיג ציוני.

מס' תושבים:  2318

שטחו: 2,350 דונם. 

ענפי המשק העיקריים: מטעים, גידולי שדה, לול, רפת, משתלה,חות,פרחים ופעל לייצור קפיצים.

 

ועד מקומי 

טלפונים: 09/8844001 , פקס' 09/8873680

דוא"ל :  vaad_mekomy@bezeqint.net ,  v.nordiya@gmail,com

יו"ר הועד:  אייל שלפרוק, nordiaeyal@gmail.com

חבר מליאת המועצה: שוקה כרמלי

גזברית:  רוחה אמיר ,  rohaeini@gmail.com

מזכיר:  אילן דהרי ,  v.nordiya@gmail,com

תרבות: יו"ר רבקה פינקלשטיין , rivka_finkelstein@walla.co.il

חזות הישוב: יו"ר אייל שלפרוק ,  schlafrok@gmail.com

תשתיות: יו"ר יעקב רודיטי , roditi19@netvision.net.il

תפעול: נוג"ה יו"ר רוחה אמיר ,  shmuelbenyaakov@gmail.com

איכות הסביבה:  יו"ר שבתאי פנסו , shpenso@gmail.com

כספים: רוחה אמיר ,  rohaeini@gmail.com

קשרי חוץ: יו"ר שבתאי פנסו , shpenso@gmail.com

בטחון: יו"ר גבי גבריאלי ,  gabby@bunkersec.com

נאמנת נוער:  סיגל בלנקיטני ,  ayeletg@cwklaw.co.il

מחשוב וטכנולוגיה: גדי אלון  , gadi.alon@gmail.com

ספורט:  גידי בן יעקב  , gidibeny@gmail.com

רכזת תרבות: שרון סיון ולס , sharonoga.tarbut@gmail.com

רב"ש:  חזי מידן  , meidan_h@netvision.net.il

מנהל תאגיד המים: אבי לייב , 09-8893163

 

אגודה חקלאית

יו"ר הוועד: משה דותן

נייד: 054-6799447

דוא"לilana@nordia.co.il

טלפון: 09-8893100

פקס: 09-8893117