ניצני עוז

 

אתר:  www.noz.co.il

מפת המושב: www.mapa.co.il

 

 

 

פרטים כללים

צורת הישוב: מושב - משתייך לתנועת המושבים

נוסד : ט"ו תמוז תשי"א – 19 ביולי 1951. היישוב שוכן מזרחית לצומת השרון.

מקור השם:  עוז הלוחמים באזור במלחמת השחרור תש"ח – 1948.

המתיישבים הראשונים: עולים מתוניס. 

מס' תושבים:  700

שטחו:  2,860 דונם.

ענפי המשק העיקריים: פרדס, לול ופרחים.

 

ועד מקומי 

יו"ר הועד: שי שדה - 052-6539106

חבר ועד: רועי מימון – 052-5191919

חבר ועד: עינת גלעד – 050-2735262

חבר ועד: יובל אשוש – 052-6660220

חבר ועד: שמעון צרף – 050-3984124

רכז תרבות וקהילה ורכזת קשישים: אילת גלאם - 054-4322994

רבש"צ: מאיר חודייב

מזכיר: כנפי עדי

 

אגודה חקלאית

גאולה אוזן
ניצני עוז

פקס: 09-8788488