שער אפרים

 

אתר: www.shaar-efraim.co.il

מפת המושב: www.mapa.co.il

 

 

 

פרטים כללים

צורת הישוב: מושב - משתייך לתנועת המושבים

נוסד :  י"ד אלול תשי"ג – אוגוסט 1953. היישוב שוכן דרומית מזרחית לצומת השרון.

מקור השם: נמצא בתחום הכניסה לנחלת שבט אפרים. 

המתיישבים הראשונים: יוצאי תימן, עולי מרבד הקסמים.

מס' תושבים:  1,704

שטחו:  2,250 דונם. 

ענפי המשק העיקריים: פרדס, לול ופרחים.

 

ועד מקומי 

יו"ר ועד:  טל תעסה 052-7270281

גזבר ועד: ארז קנדיוטי 050-5293531

חברי ועד: אלון דהרי, חיים ארוך, אלי צמח, אבי יוסף, גבי דהן, ציון דהרי

דוא"לvaad@shaar-efraim.co.il / Erezkand1@gmail.com

טלפונים: 09-8781229 / 09-8788893

פקס: 09-7967731

שעות קבלת קהל:  ימים ב, ד, ה: 9:00-13:00, יום ג' 17:00-20:00

 

לצפייה בעבודה על שער אפרים - מאת שירן חרז (כיתה)

 

אגודה חקלאית

דוא"לslefraim@netvision.net.il

טלפון: 09-8781771

פקס: 09-8981775