אלי אטון
ראש המועצה
יצחק יצחק
סגן ראש המועצה
סיון שריפי כרז
מנהלת לשכת ראש המועצה
אורית אנגל
מנהלת לשכת סגן ראש המועצה