• הדרכות בנושא איכות הסביבה ושמירתה • ילדים ונוער יצאו לאירועי ניקיון בשטחים ציבוריים • פרסום והסברה לכלל התושבים

מנכ"ל המועצה: פנינה אמויאל-משה

טלפונים: 09-7960232 

פקס: 073-3853283

דואר אלקטרוני: info@lev-hasharon.com

המלצות והנחיות בנושא קמין והסקה ביתית

לניווט במפה באינטראקטיבית של שביל השרון לחץ כאן

בעלי תפקידים

שם 

תפקיד

טלפון

טלפון נייד 

 דואר אלקטרוני

פנינה אמויאל משה מנהלת המחלקה 09-7960232   info@lev-hasharon.com
עירית גז מזכירת המחלקה 09-7960225    irit@lev-hasharon.com
יונתן שני רופא וטרינר רשותי 09-7960225     irit@lev-hasharon.com
ציון דוד מנהל היחידה לאיכות הסביבה 09-7960251  053-7740839  zion@lev-hasharon.com
  מנהלת פיקוח ורישוי עסקים     pikuah@lev-hasharon.com
רווי דפני מרכזת חינוך סביבתי ומקדמת בריאות 073-2521528   ravi@lev-hasharon.com
חן אלקלעי תברואן ומפקח כללי 09-7960226  053-8903922   hen@lev-hasharon.com
אלמו אלשישים פיקוח   054-2096649  
ציון יעקב  פקח פינוי אשפה   052-6666321  
מורן דוק פקחית חנייה 09-7960225    
שלום טאלה פקח חנייה 09-7960225