עבודה סוציאלית בישובים

יעודה של המחלקה לשירותי רווחה וקהילה לסייע, להגן ולשקם כל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך, בעת שגרה ובעת חרום, לאורך מעגל החיים.

מטרתנו לסייע בהתמודדות עם בעיות אישיות, משפחתיות, קהילתיות וחברתיות, לאתר אוכלוסיות הנזקקות לשירותי המחלקה ולפעול לקידום ושיפור איכות חייהם.

במחלקת הרווחה 19 עובדים סוציאליים ובנוסף, רכזת מתנדבים, רכזת גמלאים, עובדת זכאות ומזכירה, הנותנים שירות לכלל יישובי המועצה.

לכל מושב עו"ס .

העובדים הסוציאליים מופקדים על טיפול באוכלוסיות מגוונות: ילדים, נוער, משפחות, קשישים, בעלי צרכים מיוחדים, מתמכרים... ובנוסף, מפעילים חוקים שנועדו להבטיח הגנה וטיפול באוכלוסיית השונות כגון:

  1. חוק הנוער טיפול והשגחה – הגנה על ילדים ונוער בסיכון.
  2. חוק העונשין- פגיעה בחסרי ישע.
  3. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות -  אפוטרופסות וחולי נפש.
  4. חוק הסעד- סדרי דין .
  5. חוק ביטוח סיעוד - טיפול בזקנים.
  6. חוק ההגנה על חוסים

נגישות במבנה מחלקת הרווחה:

  1. חניית נכים בסמוך לשער הרווחה
  2. שירותי נכים
  3. אפשרות ליצור קשר עם המחלקה וכלל העובדים באמצעות מייל, פקס, טלפון במשרד, עו"ס כונן בפנייה למוקד המועצה החל מ 16:00.
  4. דרך גישה שטוחה ונגישה למחלקה