שעות מענה טלפוני: א- ה 13:00-15:00
 
קבלת קהל: ב, ה – 08:30-12:00

מחלקת הנדסה היא הזרוע המקצועית המתכננת, המבצעת, המתאמת והמפקחת של הפעילות ההנדסית הציבורית, בתחום בינוי ותשתיות, בתחומי המועצה.

המחלקה עוסקת בהקמת מבני ציבור חדשים הדרושים למועצה, בהתאם לסדרי העדיפויות ותקציבי המועצה המאושרים, ובהתאם לצרכים ולדרישות של המשתמשים בהם.

המחלקה עוסקת בתחזוקת מבנים השייכים למועצה או נמצאים בשימושה, הכוללים מוסדות חינוך, מוסדות תרבות, מבנים לנוער, ספורט ורווחה.

המחלקה משמשת כגוף מקצועי הנדסי בתחום הבנייה והתשתיות.

במסגרת תפקידיה אחראית המחלקה על:

 • הוצאה לפועל של החלטות המועצה והמליאה – יישום תקציבים מיוחדים לביצוע פרויקטים הנדסיים בתחומי המועצה.
 • תכנון וביצוע של עבודות הנדסיות עבור מחלקות המועצה.
 • תחזוקת מוסדות ציבור בכלל ומוסדות חינוך בפרט.
 • שירותי הנדסה לוועדים המקומיים לפעילויות יזומות על ידם.
 • קבלת עבודות שבוצעו ע"י החברה הכלכלית או גורמי חוץ אחרים לאחריות המועצה להמשך תחזוקה שוטפת.
 • ניהול התקשרויות מקצועיות של המועצה עם יועצים וקבלנים בתחומי פעילות המחלקה.
 • ממשק עם רשויות ממשלתיות והמועצות השכנות בתחומי הנדסה, בינוי ותשתיות.
 • מעורבות בתהליכים לגיבוש תוכניות אב אסטרטגיות ארוכות טווח של המחלקות בתחומי בינוי ותשתיות.

"לב השרון הוא אחד הנכסים האסטרטגיים החשובים במרכז, בהיותו אזור כפרי מובהק בלב המדינה. מ.א לב השרון נושאת עימה את המחויבות לשמר את אופיים המיוחד ומסורתם ארוכת השנים של הישובים בתחומה, לצד אספקה של שירותים מתקדמים לתושביהם. עקרון עבודה דואלי זה נמצא בלב פעילותה של מחלקת ההנדסה, שבתחום אחריותה תחזוקת הקיים לצד יצירת החדש.
מחלקת ההנדסה תפעל לקידום ולביצוע פעילויות הנדסיות בתחום המועצה תחת עקרונות של מקצוענות, איכות, שקיפות, הגינות ושמירה על איכות הסביבה, ובראייה ארוכת טווח על מנת ליצור תשתיות איכותיות ומתאימות לתושבי לב השרון."

אני מאמין של המחלקה:

 • האיכות היא מרכיב מהותי והכרחי בביצוע מצוין של פעולה. לא די בביצוע פעולה, יש לחתור לביצועה בדרך הפשוטה ביותר והמתאימה ביותר. לאורך זמן הביצוע האיכותי הוא הביצוע היעיל והחסכוני ביותר.
 • תכנון לטווח ארוך היא תשתית הכרחית כבסיס לקבלת החלטות ולביצוע פעולות. התכנון הוא תנאי הכרחי לחסכון במשאבים, לביצוע ממוקד ואפקטיבי, ולבהירות לגבי תוכניות העבודה.
 • פרואקטיביות – חתירה למידע, איתור צרכים וייזום פעולות – הכרחית על מנת לתחזק מערכת ברמה נאותה לאורך זמן.
 • הדרך היחידה שעובדת היא מחויבות ל- WIN WIN לכל הצדדים והתנהלות המבוססת על ערכים אישיים וארגוניים.
 • לאדם ולארגון יש אחריות מלאה לכל פעולה שהם מבצעים ולכל ארוע המתרחש בסביבתם.
 • שירות הוא מערכת יחסים שמתחילה בהקשבה. בקש להבין ורק אחר כך להיות מובן.