אוטובוסים של המועצה האזורית חונים

מבנה המחלקה

שם ומשפחה תפקיד טלפון טלפון נייד פקס דואר אלקטרוני
יאיר משה מנהל מח' תחבורה
ויו"ר ועדת תמרור מקומית
  050-7336277   Tahbura@lev-hasharon.com
זכריה תורתי 

קצין בטיחות

 

0526630555

 

kTahbura@lev-hasharon.com

רונן להב 

נהג וסדרן חינוך מיוחד ורגיל

  0548088412   Z_oved@walla.com
ברכה דוגמה מזכירת המחלקה 09-7966016   09-7966007 brachad@lev-hashron.com
אורנית גבריאל חביב סדרנית חינוך מיוחד   053-7236354   ornit221@walla.com

 

מחלקת התחבורה הינה המחלקה האחראית להפעלה ופיקוח של מערך ההיסעים לבתי הספר לכלל תלמידי לב השרון – כ- 6,200 תלמידים מגן חובה ועד לכיתה י"ב (חינוך רגיל, חנ"מ, ממ"ד).

מערך ההסעות במועצה הינו בעל מורכבות גבוהה הנובעת ממספר גורמים ביניהם עומסי תנועה כבדים באזור בשעות הבוקר בכביש האורך (כביש 4) ובכבישי הרוחב בין הישובים.

אנו מקפידים לאורך השנים לתאם את שעות ההסעות באופן כזה שמוסדות החינוך יוכלו לקיים את כל שעות ההוראה הנדרשות. יצרנו מערך הסעות מדורג בו לסירוגין מוסעים ילדי גנים, בתי ספר בתחום המועצה ובתי ספר מחוץ למועצה.

מחלקת התחבורה נעזרת בחברות הסעה חיצוניות במטרה לספק הסעות שאין באפשרותה לבצע.

תחומי הפעילות של המחלקה:

  • ניהול צי הרכב של המועצה.

  • בניית מסלולי נסיעה למרכזי ההסעות.

  • פיקוח ובקרה אחר קווי ההסעות, אחר נהגי המועצה ואחר קבלני המשנה.

  • הכנת וקביעת תחנות עצירה ברחבי הישובים.

  • ניהול ועדת תמרור ביישובי המועצה ובמוסדות השונים.

  • חידוש סימון וצביעת כבישים על בסיס שנתי.