אוטובוסים של המועצה האזורית חונים

מבנה המחלקה

מוקד ההיסעים
077-8743647
עמית אינהורן
מנהל מח' תחבורה
09-7966016
052-3081408
ראאד דרובי
קצין בטיחות
09-7966016
052-2818985
רונן להב
נהג וסדרן חינוך מיוחד ורגיל
09-7966016
0548088412
ברכה דוגמה
מזכירת המחלקה
09-7966016


מחלקת התחבורה הינה המחלקה האחראית להפעלה ופיקוח של מערך ההיסעים לבתי הספר לכלל תלמידי לב השרון – כ- 6,200 תלמידים מגן חובה ועד לכיתה י"ב (חינוך רגיל, חנ"מ, ממ"ד).

מערך ההסעות במועצה הינו בעל מורכבות גבוהה הנובעת ממספר גורמים ביניהם עומסי תנועה כבדים באזור בשעות הבוקר בכביש האורך (כביש 4) ובכבישי הרוחב בין הישובים.

אנו מקפידים לאורך השנים לתאם את שעות ההסעות באופן כזה שמוסדות החינוך יוכלו לקיים את כל שעות ההוראה הנדרשות. יצרנו מערך הסעות מדורג בו לסירוגין מוסעים ילדי גנים, בתי ספר בתחום המועצה ובתי ספר מחוץ למועצה.

מחלקת התחבורה נעזרת בחברות הסעה חיצוניות במטרה לספק הסעות שאין באפשרותה לבצע.

תחומי הפעילות של המחלקה:

  • ניהול צי הרכב של המועצה.

  • בניית מסלולי נסיעה למרכזי ההסעות.

  • פיקוח ובקרה אחר קווי ההסעות, אחר נהגי המועצה ואחר קבלני המשנה.

  • הכנת וקביעת תחנות עצירה ברחבי הישובים.

  • ניהול ועדת תמרור ביישובי המועצה ובמוסדות השונים.

  • חידוש סימון וצביעת כבישים על בסיס שנתי.

הצהרה של הורים על כך שילדם יכול לרדת מההסעה באופן עצמאי

תחבורה ציבורית – קוייקר

"בלב השרון נוסעים בבטחה" >

"בלב השרון נוסעים בבטחה"-  חינוך מיוחד >

זמני הסעות - גוש צפוני - תשפ"ג

זמני הסעות - גוש דרומי - תשפ"ג

נוסעים בבטחה - תקנון דרור