דירקטוריון ופעילות החברה:

יו"ר הדירקטוריון - עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון
חברים בדירקטוריון  - כמפורט בטבלה שבהמשך העמוד

החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון, בבעלותה המלאה של מועצה אזורית לב השרון, הינה זרוע שבאמצעותה מקדמת המועצה פרוייקטים שונים בתחומה, לטובת ישוביה ותושביה.

החברה אושרה במליאת המועצה בישיבה מס' 16 מתאריך 26/12/93 ונרשמה כחוק.

החברה הכלכלית עוסקת בכל תחום פעילות אשר מטילה עליה המועצה. בנוסף, החברה יוזמת פעילויות כלכליות ופרויקטים מניבים.

תחומי העיסוק העיקריים של החברה הכלכלית:

  • ייזום, תכנון, קידום, ניהול והקמה של תשתיות ויוזמות פיתוח ברחבי המועצה האזורית.
  • הקמה וניהול של מנהלת פארקי תעסוקה.
  • ייזום והקמת אזורי תעסוקה בתחומי המועצה.
  • קידום תוכניות בינוי עיר לפרויקטים של היישובים ובאישורם, תחת הנחייה מקצועית של מהנדס המועצה והועדה המקומית.
  • ייזום והקמה של פרויקטים מניבים שיסייעו לחברה ולמועצה לייצר הכנסות נוספות.
  • קידום וטיפול בתחום התיירות במועצה, תוך שיתוף פעולה עם רשויות שכנות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.

כתובת: ת.ד. 137 תל מונד 4065002,  טלפון: 09-7964282, פקס: 09-7964285

חברי דירקטוריון חברה כלכלית לב השרון לשנת 2022:                

שם תפקיד דוא"ל
עמיר ריטוב יו"ר (נבחר ציבור) ראש המועצה [email protected] 
יצחק יצחק (נבחר ציבור) סגן ראש המועצה [email protected]
רונן חיון (נבחר ציבור) ניצני עוז [email protected]
רותם עמוס (עובדת הרשות) מ.א. לב השרון [email protected] 
אילן בר (עובד הרשות) מ.א. לב השרון [email protected] 
(עובד/ת הרשות) מ.א. לב השרון  
אורית קפלן  (נציגת ציבור)* צור משה  [email protected]
יריב יוסף (נציג ציבור)* גאולים  [email protected]
איריס ענבי (נציגת ציבור)* כפר הס 

[email protected] 

*בתהליכי אישור סופיים 

 

פרטים ליצירת קשר:

רוחלה עדני