דירקטוריון ופעילות החברה:

יו"ר הדירקטוריון - עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון
מ"מ יו"ר הדירקטוריון - עבד אלבאסט סלאמה, ראש העיר קלנסווה
חברים בדירקטוריון  - כמפורט בטבלה שבהמשך העמוד

החברה לטיפול במי קולחין קלנסווה - לב-השרון בע"מ, בבעלות משותפת של מועצה אזורית לב-השרון ועיריית קלנסווה, הינה זרוע שבאמצעותה מטפלות שתי הרשויות בטיהור שפכים והולכת ביוב, לטובת הישובים ותושביהם. 

החברה מספקת שרותי טיהור שפכים גם לכפר יונה ולצורן.

החברה אושרה במליאת המועצה ובמועצת העירייה ונרשמה כחוק.

תחומי העיסוק העיקריים של החברה:

  • ייזום, תכנון, קידום, ניהול והקמה של מכון טיהור שפכים (מט"ש).
  • טיפול בשפכי שתי הרשויות וכן בשפכים של רשויות שכנות.
  • שדרוג המערכות לטיפול בשפכים והתאמתם לתקנים העדכניים ולצרכים העתידיים.
  • שינוע והעברת מים מושבים (קולחים) לטובת צרכנים חקלאיים בסביבה.

כתובת: ת.ד. 137 תל מונד 4065002,  טלפון: 09-7966022, פקס: 09-7966025

חברי דירקטוריון החברה לטיפול במי קולחין קלנסווה - לב-השרון בע"מ לשנת 2022:

חברים מטעם מועצה אזורית לב השרון:

עמיר ריטוב - יו"ר  ראש המועצה נבחר ציבור [email protected] 
פנינה אמויאל משה  מנכ"לית המועצה עובדת הרשות [email protected]
שלומי טלמור*  בני דרור נציג ציבור [email protected]

 

חברים מטעם עיריית קלנסווה:

עבד אלבאסט סלאמה - מ"מ יו"ר ראש העיר נבחר ציבור [email protected]
נאטור עמאר* גזבר העירייה עובד הרשות [email protected]
סנאבל עזאם* קלנסווה נציגת ציבור [email protected]

*בתהליכי אישור סופיים

פרטים ליצירת קשר:

מוקד המועצה 24/7 - בנושא תקלות ביוב ומים   09-7960200 106

רוחל'ה עדני
מזכירת התאגיד
שלום חיון