שאלון הגשת מועמדות למשרה

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 5/2021: לאספקת מכלי אצירה מסוג פח ביניים כתום 21/02/2021 14/03/2021
מכרז מס' 6/2021: למכירת רכב המועצה האזורית לב השרון 21/02/2021 04/03/2021

עבור לארכיון המכרזים