הבוקר התבשרנו על סגר שלישי.

 עד יום ראשון בשעה 17:00 המועצה ממשיכה בפעילות כפי שהיא נכון להיום.

מיום שני 28/12/2020 פעילות המחלקות כדלקמן:

מחלקת גני ילדים- גני ילדים וגנונים יפעלו עד השעה 13:00

מחלקת חינוך- לימודים לתלמידי חט"צ'- ד', יא'- יב' עד השעה 13:00

                         חינוך מיוחד- כרגיל .

סייעות שלא תדרשנה לעבודה- עפ"י הסכמים שיועברו בהמשך.

נוער וחינוך משלים- מעונות יום מסתמן שיפעלו עד השעה 16:00

                                 צהרונים- סגורים.

                                 נוער- הפסקת פעילות בלתי פורמלית .

תחבורה- הסעות של החינוך המיוחד והכיתות הלומדות בבתי הספר.

רווחה- מועדוני הגיל השלישי – סגורים. יתר התחומים יפעלו כפי שפעלו בסגר השני.

ביטחון- פעילות בשגרה.

המחלקה לאיכות החיים והסביבה- פיקוח (מוניציפלי- וחניה) כרגיל.

                                                         פיקוח קורונה- מוגבר.

                                                         חיסונים- כרגיל.

יתר התחומים- כרגיל

מחלקת גביה- פעילות ללא קבלת קהל.

תכנון ובנייה- פעילות ללא קבלת קהל.

מוקד המועצה- 24/7

ככל שיתקבלו הנחיות נוספות- אעדכנכם בהתאם. כמו"כ אפיץ בהמשך מידעון לתושבים לעיונכם.

בברכה,
פנינה אמויאל משה
מנכל"ית המועצה