לתושבי נורדיה, יעף ועין שריד,

הודעה על יציאה לסקר נכסים במושבכם.

פרטים לתיאום מדידה מול חברת המדידות – אינטרטאון .

הודעה על יציאה לסקר למושבים נורדיה יעף עין שריד.pdf