תושבים יקרים
 
בין התאריכים 5/9-6/9/2022 יחולו שינויים במועדי קבלת הקהל במחלקת הגבייה במועצה.
 
 
להלן המועדים המעודכנים :
 
5/9/2022 יום ב'  : קבלת קהל בין השעות 08:00-12:00.
לא יתקיים מענה טלפוני במחלקה בין השעות 14:15-15:30.
ניתן לפנות למוקד מגע"ר בטלפון 076-5300923
 
6/9/2022 יום ג' : לא תתקיים קבלת קהל כלל .
לא יתקיים מענה טלפוני במחלקה בין השעות 14:15-15:30.
 
7/9/2022  יום ד' :
קבלת קהל בבוקר : 08:00-13:00
קבלת קהל אחר צהריים: 16:00-18:00
 
מודעה