ספריית מידעת קריית חינוך דרור, בני דרור –סניף ראשי 
ראשון-חמישי בין השעות: 08:00 – 15:00

ספריית צור משה
ימי ראשון ורביעי, בין השעות: 12:30 – 19:00
ימי שני ושלישי, בין השעות: 08:00 – 14:30

ספריית כפר הס
ימי ראשון ורביעי, בין השעות: 09:00 – 12:00 16:00 – 19:00

ספריית עין ורד
ימי ראשון ורביעי 16:00 – 19:00
יום שני 09:00 – 15:00
יום שישי 11:30 – 14:30

ספריית חרות - משמרת
יום ראשון 10:00 – 12:00
ימי שני ושלישי 17:00 – 18:00
ימי שישי 13:00 – 14:00

שעות פתיחה ספריית לב השרון