שיתוף פעולה פורה בין מפעל הפיס למועצה אזורית לב השרון הוביל להנעת מספר פרוייקטים חיוניים לשעת חרום.

המועצה קידמה הקמת מרחבים מוגנים למוסדות החינוך בהם יש פערי מיגון, קריית חינוך דרור, גן הזית בתנובות, גן הדס בפורת.

ראש המועצה, עמיר ריטוב: "מודים ומברכים על שיתוף הפעולה והתמיכה ממפעל הפיס, המאפשרים לנו להמשיך ולהעניק את שירות מיטבי לתושבים בשגרה ובחירום".

מפעל הפיס נרתם לעזרה לטיפול בנושאי חירום בלב השרון.jpe